Wybrane patologie społeczne i ich wpływ na bezpieczeństwo obywateli

WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .x

ROZDZIAŁ 1.

PATOLOGIA SPOŁECZNA JAKO CZYNNIK ZAGRAŻAJĄCY BEZPIECZEŃSTWU SPOŁECZNEMU –ASPEKTY TEORETYCZNE

1.1. Pojęcie i istota patologii społecznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2. Geneza i podział patologii społecznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3. Rodzaje bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4. Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa narodowego. . . . . . . . . . . .

ROZDZIAŁ 2.

WYBRANE PATOLOGIE SPOŁECZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1. Narkomania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2. Alkoholizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3. Prostytucja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4. Zachowania mający destrukcyjny wpływ na rodzinę. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5. Przestępczość- ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości nieletnich. . . . . . .

ROZDZIAŁ 3.

INSTYTUCJONALNE ODDZIAŁYWANIE PAŃSTWA I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA KSZTAŁTOWANIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO

3.1. Założenia polityki bezpieczeństwa społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2. Środki normatywne wykorzystywane w kształtowaniu bezpieczeństwa społecznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.3. Odpowiedzialność administracji publicznej za bezpieczeństwo społeczne . . . . . . .

3.4. Pozarządowe formy wsparcia działań na rzecz bezpieczeństwa społecznego . . . . .

ROZDZIAŁ 4.

ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

4.1. Cel badań, problem badawczy i hipoteza badawcza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Metody i techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3. Najczęściej dostrzegane patologie społeczne przez respondentów. . . . . . . . . . . . . .

4.4. Przyczyny współczesnych patologii społecznych w opinii badanych. . . . . . . . . . . .

4.5. Ocena polityki zwalczania patologii przez instytucje publiczne i pozarządowe w opinii badanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAKOŃCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIBLIOGRAFIA SELEKTYWNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

WYKAZ RYSUNKÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAŁĄCZNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

OŚWIADCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .