Wpływ klubów sportowych i władz miejskich na kreowanie sportowego wizerunku miasta na przykładzie X

Wstęp…………………………………………………………………………………….3

1.         Klub sportowy jako przedmiot promocji……………………………………………5

1.1.          Pojęcie klubu sportowego i jego funkcje…………………………………5

1.2.          Charakterystyka marketingu klubu sportowego………………………..13

1.3.          Istota promocji w klubie sportowym……………………………………21

1.4.          Produkt marketingowy sportu…………………………………………..26

2.         Miasto jako podmiot promocji……………………………………………………30

2.1.          Pojęcie miasta i jego funkcje……………………………………………30

2.2.          Charakterystyka marketingu miasta…………………………………….34

2.3.          Istota promocji miasta…………………………………………………..40

2.4.          Miasto jako produkt marketingowy…………………………………….42

3.         Podmioty biorące udział w kreowaniu wizerunku miasta…………………………50

3.1        Charakterystyka miasta Chorzów………………………………………50

3.2        Analiza sportowo-rekreacyjnego potencjału Chorzowa………………..54

3.3        Charakterystyka KS „Ruch” Chorzów SSA…………………………….64

4.         Analiza instrumentów promocyjnych klubu sportowego…………………………70

4.1.          Zarządzanie przestrzenią marketingową w KS „Ruch” Chorzów………70

4.2.          Metody kreowania wizerunku w KS „Ruch” Chorzów…………………74

4.3.          Wpływ kibiców na kreowanie wizerunku klubu i miasta………………77

5.         Działania Gminy w celu zaspokojenia potrzeb Chorzowian w zakresie sportu i rekreacji……………………………………………………………………………80

5.1.      Elementy promocji w sporcie dla wszystkich na terenie miasta………..80

5.2.      Organizacja sportu szkolnego w Chorzowie……………………………84

5.3.      Projekt „Programu Kultury Fizycznej” przyjętego przez miasto……….89

5.4.      Kierunki działań sportowo-rekreacyjnych na lata 2001-2015 dla poszczególnych dzielnic Chorzowa…………………………………….95

Zakończenie……………………………………………………………………………100

Bibliografia……………………………………………………………………………102

Spis tabel.………………………………………………………………………………104

Spis rysunków….………………………………………………………………………105

Aneks………………………………………………………………………………….106