Tuning, wyciszanie, overclocking komputera pc

  1. Wstęp……………………………………………………………………………3
  2. Przykłady modyfikacji obudowy komputerowej……………………………….3

2.1    Sposoby wycinania otworów………………………………………………5

2.2    Montaż okienka w bocznej ścianie obudowy……………………………….7

2.3    Montaż dodatkowych wentylatorów………………………………………..9

  1. Przykłady modyfikacji zasilacza………………………………………………13

3.1    Przeźroczysta pokrywa zasilacza…………………………………………14

  1. Przykłady modyfikacji kabli………………………………………………….16

4.1    Okrągłe kable sygnałowe własnej roboty…………………………………16

4.2    Kable zasilające……………………………………………………………17

4.3    Profesjonalne okrągłe kable………………………………………………18

4.4    Porządkowanie kabli we wnętrzu obudowy………………………………19

  1. Metody chłodzenia zestawu komputerowego ………………………………..20

5.1    Chłodzenie tradycyjne…………………………………………………….20

5.2    Wentylatory……………………………………………………………….24

5.3    Ogniwa Peltiera……………………………………………………………24

5.4    Chłodzenie wodne………………………………………………….……..26

5.5    Wydajne chłodzenie własnej roboty………………………………………27

5.6    Układ chłodzenia wodnego dla kilku podzespołów………………………29

  1. Wyciszanie komputera PC…………………………………..………………..31

6.1    Karta graficzna…………………………………..………………….…….31

6.2    Procesor…………………………………………………….……………..32

6.3    Płyta główna……………………………………………..…..……………34

6.4    Obudowa……………………………………………….…………………36

6.5    Zasilacz…………………………………………………………………….41

6.6    Twardy dysk………………………………………………………………43

6.7    Dodatkowe wentylatory…………………………………………………..46

  1. Panele sterujące……………………………………….………………………47

7.1    Prezentacja możliwości dostępnych paneli………………….……………47

7.2    Panel sterujący pracą wentylatorów własnej roboty………………..…….50

  1. Overclocking komputera PC…………………………………………………..53

8.1    Podkręcanie procesorów………………………………………….……….53

8.2    Podkręcanie pamięci RAM……………………………………….………56

8.3    Podkręcanie karty graficznej………………………….…………………..59

8.4    Testowanie stabilności i wydajności komputera………….………………61

8.5    Kontrola temperatury……………………………………………………..63

  1. Spis rysunków i fotografii zamieszczonych w pracy…………………………64
  2.  Bibliografia……………………………………………………………………65

10.1Książki……………………………………..…………………………….65

10.2Czasopisma………………………………………………………………65

 Strony internetowe…………………………………..…………………..65