Szanse rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych wysp bałtyckich

Wstęp  5

1       Integracja – wprowadzenie. 8

1.1       Istota i rodzaje integracji 8

1.2       Izolacja wysp motywacją kontaktów.. 9

1.3       Pojęcie Europy Bałtyckiej 11

1.4       Początki organizacji B7. 12

1.4.1    Struktura administracyjna organizacji B7. 14

1.4.2    Najważniejsze problemy wysp – wyzwania dla B7. 18

2       Charakterystyka wysp należących do B7. 19

2.1       Wyspa Bornholm.. 19

2.1.1    Położenie geograficzne. 19

2.1.2    Środowisko przyrodnicze. 20

2.1.3    Rys historyczny. 22

2.2       Wyspa Gotlandia. 26

2.2.1    Położenie geograficzne. 26

2.2.2    Środowisko przyrodnicze. 29

2.2.3    Rys historyczny. 30

2.3       Wyspa Olandia. 33

2.3.1    Położenie geograficzne. 33

2.3.2    Środowisko przyrodnicze. 35

2.3.3    Rys historyczny. 38

2.4       Wyspa Saaremaa. 41

2.4.1    Położenie geograficzne. 41

2.4.2    Środowisko przyrodnicze. 43

2.4.3    Rys historyczny. 46

2.5       Wyspa Hiiumaa. 47

2.5.1    Położenie geograficzne. 47

2.5.2    Środowisko przyrodnicze. 48

2.5.3    Rys historyczny. 50

2.6       Wyspy Alandzkie. 52

2.6.1    Położenie geograficzne. 52

2.6.2    Środowisko przyrodnicze. 53

2.6.3    Rys historyczny. 54

2.7       Wyspa Rugia. 58

2.7.1    Położenie geograficzne. 58

2.7.2    Środowisko przyrodnicze. 59

2.7.3    Rys historyczny. 63

3       Wybrane wskaźniki społeczno-gospodarcze organizacji B7. 65

3.1       Ludność wysp. 65

3.1.1    Zmiany liczby ludności i gęstości zaludnienia na wyspach należących do B7  66

3.2       Sytuacja ekonomiczna Wysp B7. 70

3.2.1    Turystyka na Wyspach B7. 80

4       Cele i zadania organizacji B7. 84

4.1       Projekty Unii Europejskiej 84

4.1.1    Ruch turystyczny na wyspach bałtyckich – Projekt BEST. 84

4.1.1.1     Główne cele projektu BEST. 86

4.1.1.2     Dokument Green Paper 88

4.1.1.2.1  Turystyka zrównoważona – definicja pojęcia według Green Paper. 88

4.1.1.2.2  Rezultaty programu BEST na poszczególnych wyspach. 90

4.1.2    Projekt SUSWAT – wykorzystywanie zasobów wodnych. 94

4.1.2.1     Programy pilotażowe przyjęte przez członków B7. 96

4.2       Grupy Współpracy wewnątrz organizacji B7. 99

4.2.1    Grupa Współpracy „People-to-People” (P-t-P) 100

4.2.2    Grupa Współpracy „Environment Working Group” (EWG) 102

5       Podsumowanie – analiza SWOT dla B7. 108

Spis literatury: 110

Spis stron internetowych: 113

Spis rycin: 115

Spis tablic: 117