Samorząd powiatowy w świetle ustawy z 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym na przykładzie powiatu X

WSTĘP………………………………………………………………………………………………………………………3

 

ROZDZIAŁ I……………………………………………………………………………………………………………..5

 

RYS HISTORYCZNY SAMORZĄDU POWIATOWEGO W POLSCE………………………5

1.1  Kształtowanie samorządu powiatowego
……………………………………………………………………5

1.2  Reforma ustrojowa z 1999 r. ………………………………………………………………7

1.3  Historia powiatu radzyńskiego
…………………………………………………………………………………8

 

ROZDZIAŁ
II …………………………………………………………………………………………………………16

 

USTRÓJ I ORGANY
SAMORZĄDU POWIATOWEGO………………………………………….16

2.1 Pojęcie powiatu, jego osobowość prawna oraz
statut…………………………………………………16

2.2 Typy powiatów……………………………………………………………………………17

2.3 Zadania własne, zlecone oraz powierzone powiatu……………………………………………………20

2.4 Organy
powiatu…………………………………………………………………………………………………….24

2.4.1 Rada powiatu, jej status oraz organizacja
wewnętrzna…………………………………………….25

2.4.2 Zarząd
powiatu…………………………………………………………………………………………………..30

2.4.3 Starosta……………………………………………………………………………………………………………..32

2.5 Starostwo i jego zadania na przykładzie starostwa powiatowego w
Radzyniu Podlaskim36

 

ROZDZIAŁ
III…………………………………………………………………………………………………………44

 

FINANSE
ORAZ BUDŻET POWIATU NA PRZYKŁADZIE POWIATU RADZYŃ PODLASKI………………………………………………………………………………………………………………44

3.1 Budżet powiatu ……………………………………………………………………………………………………44

3.2 Źródła dochodów samorządu
powiatowego……………………………………………………………..47

3.3 Kontrola i nadzór nad działalnością
finansową…………………………………………………………51

3.4 Realizacja budżetu powiatu Radzyń Podlaski w 2008
roku………………………………………..52

ZAKOŃCZENIE…………………………………………………………………………………….57

BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………….58