Flash 5 Animacje i interakcje

Wstęp………………………………………………………………………….

 

1. Czym jest Flash…………………………………………………………..

1.1. Standard sieciowy……………………………………………………………………

1.2. Interaktywność……………………………………………………………………….

1.3. Łatwość użytkowania………………………………………………………………..

 

2.Interfejs…………………………………………………………………….

2.1. Przyborniki…………………………………………………………………………….

2.2. Główne Menu………………………………………………………………………….

2.3. Listwa czasowa

2.4. Panele

 

3.Tekst

  3.1. Tworzenie elementów tekstowych

  3.2. Rodzaje pól tekstowych

  3.3. Rozbijanie tekstu

  3.4. Animowanie tekstu

 

4.Symbole

  4.1. Typy symboli

  4.2. Tworzenie symboli

  4.3. Edycja symboli

  4.4. Praca z klonami symboli

 

5.Dźwięk we Flash-u

  5.1. Parametry dźwięku

5.2. Importowanie dźwięków

5.3. Umieszczanie dźwięku na listwie czasowej

5.4. Konfiguracja i edycja klonów dźwięku

 

6. Warstwy

  6.1. Tworzenie warstw

  6.2. Usuwanie warstw

  6.3. Zmiana nazw warstw

  6.4. Ustalanie kolejności warstw

  6.5. Kopiowanie warstw

  6.6. Rodzaje warstw

 

7. Animacja

  7.1. Na czym polega animacja

  7.2. Metody animacji

  7.3. Tworzenie animacji

 

8. Podstawowe akcje i interaktywność

  8.1. Interaktywność we Flashu

  8.2. Zdarzenia

  8.3. Obiekty docelowe

 

 

9. Publikacja animacji

9.1. Przygotowanie filmu do optymalnego odtwarzania

9.2. Publikacja i eksport filmu

8.3. Ustawienie opcji Flash Player-a

 

Podsumowanie

 

Bibliografia