Analiza czynników kształtujących dobór i ocena hybrydowych systemów grzewczych z przeznaczeniem dla domów jednorodzinnych

WSTĘP. 10

ROZDZIAŁ I. 12

PRZEGLĄD LITERATURY.. 12

1.1.     Wprowadzenie w tematykę źródeł energii 12

1.2.     Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz trendy w rozwoju na świecie. 15

1.3.     Uregulowania prawne wykorzystania OZE. 17

ROZDZIAŁ II. ŹRÓDŁA CIEPŁA SYSTEMÓW GRZEWCZYCH  DLA BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO.. 22

2.1.     Dolne źródła ciepła. 22

2.1.1.       Powietrze atmosferyczne. 22

2.1.2.       Woda. 23

2.1.3.       Grunt 26

2.1.4.       Słońce – energia promieniowania słonecznego. 31

2.1.5.       Ciepło odpadowe. 34

2.2.     Górne źródła ciepła. 35

2.2.1.       Ogrzewanie podłogowe. 36

2.2.2.       Ogrzewanie ścienne. 38

2.3.     Stosowanie hybrydowych systemów grzewczych. 39

2.3.1.       Przykłady zastosowań pomp ciepła. 39

2.3.2.       Korzyści z zastosowania pomp ciepła. 41

2.3.3.       Koszty eksploatacyjne i aspekty ekonomiczny stosowania pomp ciepła. 43

ROZDZIAŁ III. ANALIZA CZYNNIKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH DOBÓR WRAZ Z OCENĄ HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH Z PRZEZNACZENIEM DLA DOMÓW JEDNO- I WIELORODZINNYCH.. 46

3.1.     Analiza efektywności instalacji poszczególnych rodzajów ogrzewania. 46

3.1.1.       Metodyka analizy. 46

3.1.2.       Wyniki analizy. 57

PODSUMOWANIE. 68

LITERATURA.. 70

SPIS RYSUNKÓW74

SPIS TABEL. 75

SPIS WYKRESÓW76